top of page
mensen_2x.png

Hier gaat het in hoofdzaak over het managen van de competenties (kennis- en vaardigheden).

 

We werken vanuit twee invalshoeken: de ontwikkeling en borging van kennis en vaardigheden van een organisatie en de persoonlijke (loopbaan)ontwikkeling van de medewerker zelf en de ruimte om te ontwikkelen. De mens staat centraal. En daarmee ook de ondersteuning van cliënten en medewerkers. Zij zijn waardevol en het leidend onderwerp in de strategie van de organisatie. Wanneer de cliënt centraal staat, staat de medewerker op 1.

Asset 71_2x.png

Vaardigheden

Digitale innovatie en transformatie vraagt om een duidelijke investering in het menselijke kapitaal van de organisatie.

 

Zoals eerder genoemd gaat het niet alleen over de digitale vaardigheden van de klant, maar ook van de zorgmedewerker. Op het gebied van het leren van digitale vaardigheden is veel mogelijk.

Asset 74_2x.png

Ondersteunen

Het aanbieden van veel verschillende hulpbronnen en mogelijkheden aan zorgprofessionals en cliënten om te leren omgaan met digitale zorg. 

Het inzetten van extra ondersteuning op de werkvloer heeft een positieve impact op het in gebruik nemen van technologie. Er moet voldoende aandacht zijn voor verschillende methodes van ondersteuning en het tempo waarop een zorgprofessional en cliënt de digitale zorg kunnen oppakken. Dit verschilt per persoon en per technologie. Een voorbeeld van ondersteuning kan zijn een digicoach of het aanstellen van een iNurse.

Asset 72_2x.png

Competenties

De individuele capaciteit om kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd in het handelen toe te passen in de zorgsituatie.

De zorgprofessional zal zich moeten gaan bekwamen in andere competenties en zich voorbereiden op een verschuiving in rollen en profielen.

Asset 75_2x.png

Opleiden

Het is wenselijk een opleidingsaanbod te ontwikkelen om kennis, kunde en gedrag aan te leren om digitale zorg te kunnen gebruiken en in te kunnen zetten in verschillende situaties.

Onderwijs kan op verschillende manieren worden aangeboden. Denk aan een Experience Lab of een Innovatiebus.

Asset 73_2x.png

Nieuwsgierigheid

Het openstaan voor verandering.

Het adaptieve vermogen van medewerkers staat onder flinke druk. Enerzijds moet er getraind worden op digitale vaardigheden en voorbereid worden op verandering van handelingsperspectief. Anderzijds is er weinig tijd vrijgemaakt om hiermee bezig te zijn en is nieuwsgierigheid weinig gestimuleerd of beloond. Door quick wins kun je weer aandacht krijgen voor digitale zorg. 

Asset 76_2x.png

Ontwikkelruimte

De ruimte en het vermogen van de organisatie, professionals en cliënten om de implementatie van digitale zorg te laten groeien door het leren van gemaakte fouten of juist succesfactoren te delen. 

​Hiermee bedoelen we letterlijk de ruimte krijgen en ervaren om hiermee aan de slag te gaan en niet te verwachten dat het morgen opgelost is. Als individu en organisatie heb je hierin een groeiproces te doorlopen, die gaat met opstoppingen, versnellingen en voortschrijdend inzicht. Het managen van verwachtingen is hier belangrijk.

Van knelpunt naar mogelijkheden

bottom of page