top of page
tech_2x.png

Het aandachtsgebied richt zich op de werkelijke zorgtechnologiemiddelen/-software. Wat er nodig is om deze werkend te krijgen en te houden, rekening houdend met de inrichting, wet & regelgeving en financierbaarheid op de korte en lange termijn. Het is ondersteunend aan de zorgprocessen en de mensen en niet het doel op zich. 

Technologie en ICT zijn de enablers van toekomstige zorg. Kwalitatief goed functionerende technologie vervult een sleutelrol in de transformatie. Het moet systemen vereenvoudigen en veilig gebruik waarborgen. Dit interne proces heeft tijd en ruimte nodig om zich te ontwikkelen.

Asset 77_2x.png

Technologie

Alle technologische hulpmiddelen die je kunt inzetten op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de zorg voor zowel zorgprofessionals als cliënten en hun netwerk.

Met een groeiend aanbod van technologische innovaties kan een keuze maken, over welke het beste bij de organisatie past, een uitdaging zijn. Het is wenselijk om de ICT-afdeling hierbij te betrekken en je goed te verdiepen in de mogelijkheden. Maar ook een lijst met randvoorwaarden opstellen en deze te laten toetsen door toekomstige gebruikers, zowel door de cliënt als de zorgprofessional, is belangrijk. 

Asset 80_2x.png

Wet- en regelgeving

Het aanbieden van veel verschillende hulpbronnen en mogelijkheden om zorgprofessionals en cliënten te leren omgaan met digitale zorg. 

Het inzetten van extra ondersteuning op de werkvloer heeft een positieve impact op het ingebruiknemen van technologie. Er moet voldoende aandacht zijn voor verschillende methodes van ondersteuning en het tempo waarop een zorgprofessional en cliënt de digitale zorg kan oppakken. Dit verschilt per persoon en per technologie. Een voorbeeld van ondersteuning kan zijn een digicoach of het aanstellen van een iNurse.

Asset 78_2x.png

ICT afdeling

Het meenemen van de ICT-afdeling vraagt vaak om meer dan beoordelen of een zorgtechnologie technisch werkend zou zijn. Er wordt een ICT-taal gesproken die voor de zorgwereld onbekend is en vice versa. 

Het is goed te beseffen dat er tijd en aandacht besteed moet worden aan het slaan van die brug als je bestaande of nieuwe technologie wilt implementeren. Want zonder de verbinding met deze wereld kunnen er in een later stadium problemen ontstaan, bijvoorbeeld bij de uitwisseling van data, de naleving van de AVG-wetgeving, het monitoren van gebruik etc.

Asset 81_2x.png

Afspraken

De kleine lettertjes van het contract kunnen bepalend zijn voor duurzaam gebruik van zorgtechnologie.

Het is een belangrijk om de contracten te laten toetsen op zowel juridische gronden als op ICT technische uitgangspunten.

Asset 79_2x.png

Inrichting

Het openstaan voor verandering.

Het adaptieve vermogen van medewerkers staat onder flinke druk. Enerzijds moet er getraind worden op digitale vaardigheden en voorbereid worden op verandering van handelingsperspectief. Anderzijds is er weinig tijd vrijgemaakt om hiermee bezig te zijn en is nieuwsgierigheid weinig gestimuleerd of beloond. Door quick wins kun je weer meer aandacht krijgen voor digitale zorg. 

Asset 82_2x.png

Businesscase

Het financieel onderbouwen van de implementatie van digitale zorg. Zowel de kosten als de baten. 

Financiering van zorgtechnologie heeft vele relaties met andere onderdelen van duurzame implementatie en brengt dus een complex vraagstuk met zich mee. Belangrijk is dat je gaat beschrijven wat je wel financieel kan meewegen en wat nog niet. Social Return on Investment (SROI) is een methode die hierbij helpend kan zijn. Ook dien je te kijken naar verschillende financierders en financieringsbronnen, niet altijd liggen de kosten bij de partij die de baten heeft.

Van knelpunt naar mogelijkheden

bottom of page