top of page
Strategie_2x.png

Duidelijkheid over missie, visie, strategie en vertaling hiervan naar de afdelingen en medewerkers. Is de strategie bij de medewerkers niet bekend, dan is niet duidelijk wat de visie achter de veranderingen is en welke samenhang er is tussen de verschillende verandertrajecten. Er ontstaat dan verwarring: “Waarom zouden we dit doen?”.

Toepassing van de juiste strategie maakt een effectieve benadering van het transformatieproces mogelijk. Door een breed gedragen doel in het vizier te houden en verschillende perspectieven hierin mee te nemen, kan een passende methodiek gekozen worden. Het betrekken van interne en externe stakeholders bij de vormgeving van de gewenste aanpak zorgt voor een breed draagvlak en draagt bij aan de ontwikkeling van een collectieve taal binnen de organisatie. Vanuit die gedragen collectiviteit kan ieder ook zijn taak en rol oppakken. Dit is nodig om als organisatie de verandering door te voeren.​

Asset 59.png

Sturing

De inrichting van een passend sturingsmechanisme is noodzakelijk om de innovatiekracht binnen de organisatie mogelijk te maken.

Het ondersteunen van een mandaatconstructie waardoor beslissingsbevoegdheden door de organisatie heen loopt, versterkt het verantwoordelijkheidsgevoel en de eigen regie van een team binnen een organisatie.

Asset 55_2x.png

Scenario 

Verkenning van de mogelijke richtingen.

Wanneer je de juiste grondslag binnen de organisatie hebt gevonden en de visie hebt bepaald, beschrijf je de verschillende scenario’s, mogelijkheden en oplossingsrichtingen. Het hele palet is helpend om vooruit te kijken en vanuit het punt op de horizon terug te redeneren. De scenario’s staan ook in verbinding met de maatschappelijke tendens.

Asset 60.png

Visie

Het brengen van zicht op het geheel en de basis waarop digitale zorg kan (door)ontwikkelen.

Een visie op de digitale strategie is een noodzakelijk onderdeel van een breder gedragen strategie in een organisatie. Dit brengt zicht en geeft inzicht in wat je als zorgorganisatie wel of niet kan overzien in het veranderproces. Gezamenlijkheid in een juiste grondslag bij het bepalen van een visie is wenselijk en vormt de basis van de draagkracht voor de duurzame implementatie.

Asset 63.png

Klimaat

Omgeving bouwen waarbinnen verandering mogelijk is.

Het veranderklimaat stimuleren door steeds te benadrukken dat we gezamenlijk dezelfde kant op bewegen. Wanneer je gaandeweg adequaat op knelpunten en obstakels reageert en viert dat je als team hier een oplossing voor hebt gevonden, ontstaat er steeds meer vertrouwen. Hierdoor komt de verandering vanuit de mensen zelf, van onderop naar boven, en bouw je aan een organisatie en dienstverlening die passend is bij toekomstige zorg. 

Asset 61.png

Analyse

Ken de knelpunten uit de praktijk. Weet waar het `schuurt`. 

Ontdek waar de pijn het meest gevoeld wordt. Daar is men het meest bereid om in beweging te komen en zaken anders aan te pakken. Het erkennen van dat wat er in de praktijk, op de werkvloer, niet werkt en waar men vastloopt is een strategie die ondersteunend is aan een transformatieproces. Omgekeerd is het ook helpend te benoemen wat goed gaat en je dus wilt behouden. Dit zorgt voor meer motivatie.

Asset 64.png

Projectmatig

Het overzicht bewaken en het opzetten van een degelijk project- en/of programmaplan is een behoorlijk `blauw´proces.

Het duurzaam implementeren vraagt om een gestructureerde manier van werken, die ervoor zorgt dat je weet waar je nu staat. Duik voor deze ‘foto’ van de huidige situatie de organisatie in, voer gesprekken en neem interviews af. Luister, voel en proef wat er speelt. Om vervolgens te bepalen wat je wilt veranderen en hoe dit te doen met de juiste betrokkenen. En laat aan de hand van wegwijzers zien waar je al bent geweest en waar je naartoe gaat.

Van knelpunt naar mogelijkheden

Contact

Like what you see? Get in touch to learn more.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page