top of page
structuur_2x.png

Dit aandachtsgebied gaat over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de ‘spelers ‘in het veld. Als de structuur in een organisatie ontbreekt, is er geen passende methode van beheersing en besturing. Alles gebeurt dan ad-hoc en chaotisch.

 

Duurzame implementatie van technologie heeft invloed op de diepere structuur van een organisatie. Het heeft invloed op de formele inrichting van interne processen, financiering, huisvesting, besluitvorming en governance tot aan uiteindelijk de inrichting van het bestuur en beleid van een organisatie. ​

Asset 83_2x.png

Innoveren

Het adaptievermogen van een organisatie om bewust gewenste veranderingen onderdeel te laten worden van het dna van de organisatie.

Er is ruimte en tijd nodig om een innovatie van start tot volwassenheid te brengen. Veel innovaties bereiken deze fase niet door een veelvoud aan redenen. De kunst is het innoveren zelf onder de knie te krijgen, te zorgen dat de energie in de organisatie blijft zitten en te zorgen dat het voor zorgprofessionals en cliënten daadwerkelijk van toegevoegde waarde is.

Asset 86_2x.png

Vastgoed

Zorgen voor een passende huisvesting en ruimtelijke inrichting, zodat de implementatie van digitale zorg zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden. 

De digitale eisen die tien jaar geleden golden voor een huisvestingspand zijn nu achterhaald. Met de mogelijkheden van technologische zorginnovaties zal een groter beroep worden gedaan op de ruimtelijke inrichting van panden. Ook zal een zorgaanbieder mee moeten bewegen in wat er in de thuissituatie noodzakelijk is voor de zorgprofessional, cliënt en mantelzorger om zo goed mogelijk te worden ondersteund.

Asset 84_2x.png

Beleid

Het uitwerken van de gekozen strategie in alle onderdelen en processen van de organisatie.

 

Innovatie of nieuwe inrichting van zorgprocessen met gebruik van technologie kan impact hebben op de inrichting van bestaande processen en besturingsmechanisme. Voor een duurzame implementatie is het van groot belang dat de innovatie tot in de kern wordt doorgevoerd en opgenomen. Dit wordt vaak vergeten en men keert daardoor terug naar oud gedrag; er is namelijk nog geen afscheid genomen van het oude en het innovatieproces loopt ernaast. Hierdoor is er geen duurzame implementatie en ook niet het succes om de volgende innovatie te ontvangen.

Asset 87_2x.png

Personeelszaken

Ondersteunen bij en voorspellen van hoe de profielen van de zorgprofessionals aansluiten bij de gevraagde werkelijkheid en hierop tijdig bijsturen door het opleiden, behouden en/of aantrekken van medewerkers. 

Het is een belangrijk onderdeel van “goed werkgeverschap” en een aantrekkelijke werkgever zijn. Dat geldt voor zowel het aantrekken van nieuwe medewerkers als het behouden van bestaande medewerkers.

Asset 85_2x.png

Financiën

Het op orde hebben, voorspellen, monitoren en waarschuwen dat de implementatie van digitale zorg binnen het financiële kader past. Het betrekken van de financiële administratie bij de inrichting van de businesscase, maar ook bij de formulering van de visie op digitale strategie. 

Voor veel innovatieprojecten is er een tijdelijke financiering. In deze pilotfase komt de innovatie vaak wel op gang, maar zodra deze financiering stopt is er onvoldoende financiële ruimte voor continuering of up-scaling. Het is dus verstandig al tijdens de pilotperiode scherp te krijgen hoe de indicatie wel of niet past in de huidige financieringsstructuur en welke duurzame oplossingen bedacht kunnen worden.

Asset 88_2x.png

Communicatie

Zorgen voor continu, herhalende en heldere communicatie naar verschillende interne en externe doelgroepen over alle aspecten van implementatie van digitale zorg. Hierbij worden de successen gevierd en de knelpunten benoemd.

Bij elk verandertraject is communicatie een van de belangrijkste onderdelen. Het is van belang om een verscheidenheid aan communicatiemiddelen te gebruiken en deze in de juiste dosering bij alle interne en externe stakeholders onder de aandacht te brengen. Hierin moet de strategie en visie helder zijn. Maar heb je ook aandacht voor waar een innovatieproject zich bevindt, welke successen er zijn behaald, waar nog knelpunten zijn en hoe deze worden aangepakt. Zeker bij een duurzame implementatie hoort een duurzame communicatiestroom, die ervoor zorgt dat ook nieuwe medewerkers en cliënten kunnen aanhaken.

Van knelpunt naar mogelijkheden

bottom of page