top of page
Scherm­afbeelding 2023-05-27 om 11.50.22.png
Scherm­afbeelding 2023-05-27 om 11.50.22.png

Nieuw organisatiemodel

Het nieuwe organisatiemodel "de organisatiebloem" is ontwikkeld door Kok&Partners. Zij is gebaseerd op een holistisch organisatiebeeld, waarbij alle onderdelen invloed hebben op elkaar. Een organisatie is dynamisch en verandert voortdurend. Traditionele modellen zijn te ingewikkeld en niet geschikt voor de veranderingen die nodig zijn om de organisatie toekomstbestendig te maken.

Dit model helpt om met een ander perspectief naar de organisatie te kijken en van daaruit het veranderproces aan te gaan om samen het groeiproces te doorlopen.

Margreet-Meems-300x300.jpg

Ervaringen met de bloem

Margreet Meems, innovatiemanager Adelante:

“De Organisatiebloem is een middel dat helpt bij het uitvoeren van een complete contextanalyse. Bij de implementatie van technologie zijn we vaak geneigd om ons te focussen op de technologie zelf en de uitkomsten, maar onderschatten we de relevantie van bijvoorbeeld onze organisatiecultuur. De bloem helpt om al deze onderdelen op het netvlies te houden, visualiseert hoe de domeinen in relatie staan tot elkaar en waar de knelpunten zitten. Een bloem laat je groeien en komt tot bloei, net als de implementatie in een organisatie.”

Beurs Flyer Ontwerp Kok & Partners V4.jpg

Van bloem naar toolkit

We zien dat organisaties steeds meer worstelen om grip te krijgen op veranderingen. De transformatietoolkit helpt hierbij. Zij bevat een kompas, een spel en een tool. Met het kompas geef je invulling aan alle onderdelen van het eigen organisatiemodel. Met het spel onderzoek je met het team spelenderwijs alle onderdelen en bepaal je gezamenlijk de invulling. De Transformatietool geeft inzicht waar de organisatie of het project zich bevind in het veranderproces. 

bottom of page