top of page

De Transformatietoolkit, ontwikkeld door Kok & Partners, is gebaseerd op het Organisatiebloem-model.

We zien organisaties als levende organismen die voortdurend veranderen en groeien. Traditionele modellen zijn vaak te complex en bieden onvoldoende houvast voor de noodzakelijke vernieuwing om de organisatie toekomstbestendig te maken. De toolkit helpt bij het bekijken van de organisatie vanuit een ander perspectief en ondersteunt bij het navigeren door veranderingen en groei, vooral bij digitalisering en interne procesaanpassingen.

Wat biedt de Transformatietoolkit

De Transformatietoolkit omvat drie producten. Een kompas, een spel en een tool.

Het Organisatiekompas geeft inzicht waar de organisatie staat en waar deze naar toe wil. Een Transformatiespel, dat je spelenderwijs met je team binnen de organisatie speelt. Het team leert elkaar beter kennen en het spel geeft iedereen inzicht op hoe en waar de verschillende personen in het team knelpunten ervaren. Oplossingsrichtingen kunnen hier al naar voren komen.

En 'last but not least'... De Transformatietool. Een tool voor zorgorganisaties die duurzame implementatie in de zorg nastreven. Waarmee je daadwerkelijk aan de slag gaat binnen de organsiatie en waar drie versies van bestaan. De Basic, Advanced en Master-versie.

Je vindt de Transformatietool onder Aanbod op deze site en ten alle tijden kun je contact met ons opnemen voor vragen.

Transformatietool Basic

De basic Transformatietool bevindt zich in een online omgeving, bevat een workshop waarin we uitleg geven over het gebruik. De tool geeft je middels een of meerdere concrete vragenlijsten inzicht in de huidige situatie binnen de organisatie. De vragenlijsten die door meerdere mensen afzonderlijk ingevuld kunnen worden geven een beeld van de huidige situatie, een tussentijdse rapportage en een eindbeeld. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door middel van een diagram. Het is een geheel zelfstandig te gebruiken en in te zetten tool die verandering in beweging zet.

Transformatietool Advance

Is ontworpen voor meer ondersteuning bij duurzame implementatie. Het is bij de advance Transformatietool mogelijk begeleiding te krijgen door een keuze te maken uit een palet van meerdere workshops en trainingen. Innovatie kan daardoor een werkelijke plek gaan innemen in de organisatie en is er sprake van een duurzame implementatie aanpak.

Transformatietool Master

Als laatste bieden wij ook begeleiding op het gehele traject. Dit houdt in dat alle workshops en trainingen persoonlijk door ons worden begeleidt. Dit gebeurt op locatie, maar kan ook desgewenst online of een combinatie hiervan worden ingepland. Dit is de master uitvoering van de Transformatietool.

Beurs Flyer Ontwerp Kok & Partners V4.jpg
anemone-g1c954c331_1280_edited.jpg

Bekijk de Organisatiebloem

Een organisatie is dynamisch en groeit voortdurend. Traditionele modellen zijn te ingewikkeld en niet geschikt voor de veranderingen die nodig zijn om de organisatie toekomstbestendig te maken.

Dit model helpt om met een ander perspectief naar de organisatie te kijken en van daaruit het veranderproces aan te gaan om samen het groeiproces te doorlopen.

bottom of page