top of page
Beurs Flyer Ontwerp Kok & Partners V4.jpg

We zien dat organisaties steeds meer worstelen om grip te krijgen op veranderingen. De transformatietoolkit helpt hierbij. Zij bevat een kompas, een spel en een tool. Met het kompas geef je invulling aan alle onderdelen van het eigen organisatiemodel. Met het spel onderzoek je met het team spelenderwijs alle onderdelen en bepaal je gezamenlijk de invulling. De Transformatietool geeft inzicht waar de organisatie of het project zich bevind in het veranderproces. 

Organisatiekompas brengt richting

Het invullen van alle thema's vraagt aandacht en tijd. Het zijn zes groepsessies die over een periode van tijd ingepland gaan worden. Gezamelijk geef je invulling op alle thema's en elementen. Het invullen van het kompas geeft het gevoel van richting en zorgt voor draagvlak binnen de organisatie op verschillende onderdelen.  De sessies kunnen op eigen lokaties georganiseerd worden of op het Landgoed Zonnestraal. 

Beurs Flyer Ontwerp Kok & Partners Aangepast.jpg
Beurs Flyer Ontwerp Kok & Partners Aangepast2.jpg

Transformatiespel zorgt voor draagvlak

Veranderen doe je natuurlijk niet zomaar. Allereerst is het waardevol met elkaar de schuurplekken uit de organisatie naar boven te halen en daarover met elkaar het gesprek aan te gaan. Het ene perspectief is het andere niet en vaak ontstaan hier vaak onduidelijkheden over. Wil jij met je team spelenderwijze de diepte in? Dat kan met het Tranformatiespel! 

Transformatietool geeft grip

Een veranderproces brengt talloze vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld, hoe krijg je de collega's mee die de technologie nog nooit hebben gebruikt? Daadwerkelijk grip krijgen op dit veranderproces is mogelijk door dieper in te gaan op de thema's en haar subelementen en hier een score aan te verbinden. 

Beurs Flyer Ontwerp Kok & Partners Aangepast3.jpg
bottom of page