top of page

Organisatiebloem als model
een organisische weergave


De Organisatiebloem is een verhelderend organisatiemodel dat ondersteunend is bij het oplossen van complexe vraagstukken die voorkomen bij digitale transformatie. Wanneer een organisatie wil gaan werken met digitale middelen ontstaat er een ontwikkelproces dat impact heeft op de hele organisatie. Om inzicht te krijgen in de fasering en grip te krijgen op de inhoud van dat proces kan het model gebruikt worden als meetinstrument om het startpunt te bepalen en voortgang te monitoren.
 
De Organisatiebloem is uniek en ontwikkeld vanuit onze kennis en ervaring van de zorgsector, het begeleiden van veel verandertrajecten en de implementatie van digitale zorg. Het is gebaseerd op diverse bestaande en wetenschappelijk bewezen management- en organisatiemodellen, die onder andere gebruikt worden bij verander- en transformatiemanagement. Bronnen van inspiratie voor de bloem zijn onder andere de Creatieregie van Robert Coppenhagen, het INK-model, het 7S-model en de variant van KPMG.

Thema's

De telkens terugkerende thema's van het verandermodel zijn te benoemen en helpen de complexiteit terug te brengen tot een overzichtelijke dynamiek. De volgende zes thema's geven een goed beeld van de onderwerpen waar men bij een veranderproces mee te maken krijgt.​

Strategie 1.png

Strategie

Een plan waarmee doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Dit zijn vaak lange termijn doelen. Middels een keuze te maken uit mogelijke wegen en middelen wordt de toekomstige richting van een organisatie bepaald.

Middelen 1.png

Middelen

De hulpbronnen die een organisatie nodig heeft om haar doelstellingen te kunnen bereiken. Ofwel het systeem waarbij wetenschap en kennis doelgericht worden gebruikt voor de ontwikkeling van innovatieve methodes, organisatievormen en technieken.

Structuur 1.png

Structuur

De organisatiestructuur is de manier waarop de functies en verantwoordelijkheden die elke medewerker binnen de organisatie moet vervullen zijn toegewezen. Het beschrijft de manier waarop taken worden verdeeld en op elkaar afgestemd.

Cultuur 1.png

Cultuur

Een samenhangend systeem van normen en waarden die door de organisatieleden min of meer (moeten) worden gedeeld en die zich in een cyclisch en interactief proces kunnen stabiliseren of vernieuwen. Hierbij gaat het niet enkel om de normen en waarden zelf, maar ook de verwerkelijking daarvan in de organisatie. 

Mensen 1.png

Mensen

​​Om met behulp van een innovatieproces tot oplossingen te komen, is er een samenwerking nodig tussen meerdere mensen. Door hun eigen expertise te gebruiken creëren ze samen een omgeving waarbinnen vernieuwing mogelijk is. Menselijk kapitaal is nodig om te kunnen innoveren. 

Resultaten 1.png

Resultaten

De optelsom van de dienstverlening, de ervaringen van de klanten en de impact van beide. Oftewel de gevolgen en uitkomsten naar aanleiding van de gestelde doelstellingen. 

Van Organisatiebloem naar Organisatiekompas

Welke onderwerpen zijn voor jouw organisatie relevant?

 

Wanneer je de zes thema's gaat invullen met de inhoud van de eigen organisatie, ontwikkeld de Organisatiebloem zich tot een Organisatiekompas. Het zorgt ervoor dat je op alle thema's en elementen van de organisatie een beschrijving geeft, hetgeen een waar kompas is voor de toekomst van de organisatie.

bottom of page