top of page

Een veranderproces brengt talloze vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld, hoe krijg je de collega's mee die de technologie nog nooit hebben gebruikt? Daadwerkelijk grip krijgen op dit veranderproces is mogelijk door dieper in te gaan op de thema's en haar subelementen en hier een score aan te verbinden. 

De tool

Door het beantwoorden van verscheidene stellingen binnen de zes thema's van de Organisatiebloem maakt de Transformatietool het mogelijk een real-time beeld van de huidige ervaren situatie weer te geven. Dit ter ondersteuning voor het opzetten van een handelingsperspectief, ofwel inzicht krijgen in dat wat er nodig is om deze uitkomst te veranderen.

 

Aan welke knop ga je draaien om een andere uitkomst te realiseren?

Deze mogelijke 'knoppen' zijn gebaseerd op de subelementen binnen de zes thema's van de Organisatiebloem. Bijvoorbeeld, het stimuleren van projectmatig werken bij het thema Strategie en het verankeren van de normen en waarden bij het thema Cultuur

IMG_1678.jpeg

Aan de slag

...met de Transformatietool?

Wil jij binnen je organisatie graag definiëren waar er een urgentie ligt, welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn en vanuit verschillende scenario's keuzes maken wat het plan van aanpak gaat worden? Oftewel, een roadmap voor de organisatie creëren om tot een blijvende, duurzame implementatie te komen?

 

bottom of page