top of page

Het Organisatiekompas wordt gebuikt als middel om inrichting en beschrijving van de bedrijfsactiviteiten zodanig te verwoorden, dat het bijdraagt aan het draagvlak binnen de organisatie. Mensen worden bewuster, begrijpen hun eigen rol en functie in het proces en beseffen de waarde van hun bijdragen in het grotere geheel. 

Organisatiekompas

Productcode: 364215376135191
€ 2.750,00Prijs
  • Het Organisatiekompas omvat zes live en zes online sessies. De live-sessies vinden plaats of op het Landgoed Zonnestraal in Hilversum of op een eigen gekozen lokatie.  Direct na de aanschaf van het kompas nemen wij contact op voor het samen inplannen van de verschillende sessies. 

bottom of page