top of page

Het Organisatiespel kan gespeeld worden door een specifiek team van een afdeling, of het hele team als het een kleine organisatie betreft. Tijdens het spel leren de teamleden op ludieke wijze uit welke delen een organisatie is opgebouwd en welke activiteiten eronder worden verstaan. Het geeft de mogelijkheid om met elkaar het gesprek aan te gaan over de thema's die op de werkvloer schuren. Samen ga je op zoek naar oplossingsrichtingen. 

Transformatiespel

Productcode: 364215375135191
€ 575,00Prijs
  • Het Transformatiespel is inclusief een workshop.

    Tijdens de workshop begeleiden wij het team tijdens het spel. We verdiepen de thema's en geven tips hoe het verder gespeeld kan worden. Het spel is te spelen op eigen lokatie of bij ons op het landgoed Zonnestraal te Hilversum. 

bottom of page